Tin tuyển dụng

TIN TUYỂN DỤNG BEARD PAPA’S HÀ NỘI THÁNG 6/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, tháng 6/2018, Beard Papa's Hà Nội tìm kiếm, tuyển dụng 1 Quản lý vận hành hệ thống, 3 Quản lý cửa hàng và 20 Nhân viên...

Xem tiếp

Tin tuyển dụng Beard Papa’s tháng 5/2018

Với mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, tháng 5/2018, Beard Papa's Hà Nội tìm kiếm, tuyển dụng Quản lý vận hành hệ thống, Quản lý cửa hàng và Nhân viên cửa hàng...

Xem tiếp

Beard Papa’s Hà Nội tuyển dụng Quản lý/Phó Quản lý và nhân viên cửa hàng tháng 4/2018

Với mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, Beard Papa's Hà Nội tìm kiếm, tuyển dụng 10 Quản lý/Phó Quản lý và 20 Nhân viên cửa hàng với nội dung cụ thể...

Xem tiếp