Danh mục sản phẩm

Combo ngày 8/3

1 Sản phẩm

Strawberry

6 Sản phẩm

Combo

7 Sản phẩm

Bánh Cookie Choux

3 Sản phẩm

Matcha

0 Sản phẩm

Bánh khác

4 Sản phẩm

Đồ uống/ Drinks

7 Sản phẩm

Paris Brest

3 Sản phẩm

Choux Mini Set

3 Sản phẩm