Gửi thông tin

Cực kỳ thích 😍
Được đấy 😋
Cũng tạm được 🤤
Chưa hài lòng lắm 😐
Tệ quá 😠
Cực kỳ nhanh
Nhanh
Được
Hơi chậm
Chậm quá
Cực kỳ thích 😍
Được đấy 😋
Cũng tạm được 🤤
Chưa hài lòng lắm 😐
Tệ quá 😠
Cực kỳ thích 😍
Được đấy 😋
Cũng tạm được 🤤
Chưa hài lòng lắm 😐
Tệ quá 😠