ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ THAM GIA NHƯỢNG QUYỀN

(Form đăng ký dành cho các chủ đầu tư quan tâm đến nhượng quyền thương hiệu bánh su kem Beard Papa's khu vực phía Bắc)

Địa chỉ email

Số vốn đầu tư dự kiến hiện có

Địa chỉ/ Khu vực dự kiến mở cửa hàng

Diện tích cửa hàng dự kiến

Lời nhắn của anh/chị dành cho Beard Papa's

Họ và tên

*

Số điện thoại

*

Địa chỉ liên hệ 

*