Những hình ảnh của Beard Papa's 56 Hàng Đường và Big C Thăng Long trong ngày khai trương

Ngày 2/2/2018, cửa hàng tại 56 Hàng Đường và Big C Thăng Long chính thức khai trương, trở thành thành viên thứ 7 và 8 trong "gia đình" Beard Papa's Hà Nội.

Trong ngày khai trương, cả 2 cửa hàng đã đón nhiều lượt khách hàng đến mua bánh.

Không chỉ có bánh, cửa hàng thứ 7 và thứ 8 của Beard Papa's còn có trà sữa với 3 vị là hồng trà, matcha và sakura. Với những thay đổi về menu ở cửa hàng mới, Beard Papa's Hà Nội mong muốn sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các khách hàng.

Dưới đây là những hình ảnh của Beard Papa's 56 Hàng Đường và Big C Thăng Long trong ngày khai trương:

Cửa hàng Beard Papa's thứ 7 và thứ 8 đã đón rất nhiều khách hàng trong ngày khai trương
Đội ngũ nhân viên Beard Papa's 56 Hàng Đường


Đội ngũ Beard Papa's Big C Thăng Long

Tin từ Beard Papa's Hà Nội